Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło niedawno ostatnie już konsultacje publiczne projektu ustawy o odpadach. Dokument ten ma wprowadzić w Polsce system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla wielu branż.  Jedną z ostatnich okazji do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami była konferencja online „ROP i system kaucyjny. Czy uda się pogodzić interesy wszystkich uczestników rynku odpadowego?”. Organizatorem wydarzenia był Przegląd Komunalny, magazyn wydawany przez Abrys.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele , Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Rady RIPOK, Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polskiej Federacji Producentów Żywności, Związku Pracodawców Polskie Szkło, Organizacji Odzysku Opakowań REKOPOL, Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, RELOOP Platform, Organizacji Odzysku Opakowań INTERSEROH Polska, Browarów Polskich, Deloitte oraz TOMRA Systems.

Producentów AGD reprezentował Wojciech Konecki, Prezes APPLiA. Podkreślił on, że branża AGD, która od lat realizuje Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta w systemie gospodarowania zużytym sprzętem ma duże doświadczenie, które warto wykorzystać w budowie ROPów dla innych branż. Przede wszystkim należy pamiętać, że rozszerzona odpowiedzialność to nie wyłączna odpowiedzialności. Producenci nie są wstanie realizować wszystkiego i należy zapewnić włączenie także pozostałych uczestników rynku. Wskazując na wyzwania stojące przed już doświadczonym rynkiem, jakim jest rynek zużytego sprzętu wskazał, że niezbędny jest lepszy monitoring wprowadzania sprzętu z importu. Dzisiaj coraz więcej konsumentów kupuje na zagranicznych portalach z Azji od sprzedawców oraz drobnych producentów, którzy nie wypełniają minimum obowiązków odpowiedzialności za produkt, w tym finansowania zbierania elektroodpadów. Wskazał także na pewne kurioza, jak metodologia obliczania poziomów zbierania. W przypadku grup z bardzo dużą dynamiką sprzedaży metoda ta każe wywiązywać się ze zbierania tonaży, których nie ma. Tak jest w przypadku paneli fotowoltaicznych, których wprowadzający będą musieli zebrać w 2021 r. ok. 35 tys. ton. Zakładając średnią żywotność paneli na poziomie 20 lat i praktycznie zerową sprzedaż 10 lat temu można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że takich tonaży po prostu nie da się zebrać. Obecne przepisy tego nie uwzględniają i przewidują wielomilionowe kary za niezrealizowanie tego wyniku.

Wideo z wystąpienia W. Koneckiego

Wideo z debaty z udziałem APPLiA

Zapowiedź debaty z udziałem Wojciecha Koneckiego