Stanowisko branży2018-11-06T13:08:34+00:00

MEDIA

02

listopada 2018

Stanowisko APPLiA Polska ws.

mapy drogowej „Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”

WIĘCEJ

07

września 2018

Stanowisko APPLiA Polska ws.

wsparcia R&D ulgą na innowacyjność, tzw. Innovation Box

WIĘCEJ

30

sierpnia 2018

Stanowisko APPLiA Polska ws.

dwuletniego okresu przejściowego dla wymogów ekoprojektu i etykietowania

WIĘCEJ

13

czerwca 2018

Stanowisko APPLiA Polska ws.

Projektu ustawy o odpadach

WIĘCEJ

23

lutego 2018

Stanowisko APPLiA Polska ws.

Projektu Mapa drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

WIĘCEJ

26

marca 2018

Stanowisko APPLiA Polska ws.

Projektu zmian zasad rękojmi (zmiany w kodeksie cywilnym)

WIĘCEJ

27

października 2017

Stanowisko CECED PL ws.

Projektu ustawy o nowych inwestycjach (specjalne strefy ekonomiczne)

WIĘCEJ

3

listopada 2017

Stanowisko CECED PL ws.

Projektu ustawy o jawności życia publicznego

WIĘCEJ

4

października 2017

Stanowisko CECED PL ws.

Krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej 2017

WIĘCEJ

28

listopada 2017

Stanowisko CECED PL ws.

Projektu ustawy o jawności życia publicznego

WIĘCEJ

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn