Rejestr EPREL

Od stycznia 2019 roku producenci i importerzy wprowadzający po raz pierwszy na rynek unijny nowe modele AGD muszą wcześniej je zarejestrować w unijnej bazie EPREL (Europejski rejestr etykiet energetycznych, ang. European Registry for Energy Labelling).

Obowiązek wynika z unijnego ramowego Rozporządzenia nr 2017/1369 ds. etykietowania energetycznego (art. 12).

EPREL jest zbiorem danych dotyczących produktów i składa się z dwóch części. Pierwsza część – baza publiczna, dostępna dla konsumentów, którzy mogą tu wyszukać informacje dotyczące poszczególnych produktów: podstawowe parametry urządzenia, etykietę i kartę informacyjną produktu (znaną wcześniej jako karta produktowa).

Część druga EPREL – zamknięta baza dla nadzoru rynku. Są tu umieszczone szczegóły dotyczące dokumentacji, które w dużej mierze zależą od grupy produktów i wymagają rozważenia aktów delegowanych dla danego produktu. Ponieważ jednak akty delegowane, opracowane na podstawie poprzedniej dyrektywy ramowej UE / 2010/30, nie mają żadnego odniesienia do ERPEL, nie jest jasne, jakie dane byłyby wystarczające, aby dana grupa produktów spełniała prawne wymogi rozporządzenia ramowego. 2017/1369, w szczególności jego artykuł 12.5.

Proces rejestrowania modeli

         Każdy dostawca podlegający pod wymogi musi założyć konto w EPREL na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/european-product-database-energy-labelling_en. Nie wymagane są do tego żadne poświadczenia, wystarczy tylko numer VAT (prefix „PL” wraz nr NIP). Kolejny etap to rejestracja modeli. Tu są trzy możliwości, czyli rejestracja ręczna pojedynczego modelu, rejestracja ręczna setek modeli poprzez załadowanie skompresowanego pliku w układzie zdefiniowanym przez EPREL lub trzecia metoda, czyli rejestracja m2m tzn. bezpośrednia komunikacja systemów informatycznych. Ta ostatnia opcja będzie dostępna najprawdopodobniej w lutym 2019 r.

Terminy i grupy produktowe

         Do EPREL wymagane dane są obowiązkowo dostarczane przez pomioty zamierzające od 1 stycznia 2019 roku wprowadzić na rynek nowe modele. Pozostałe modele, które są nadal je w sprzedaży muszą trafić do bazy najpóźniej do końca czerwca 2019 roku. Modele nie oferowane obecnie w sprzedaży, ale wprowadzone pierwszy raz na rynek przed sierpniem 2017 roku, mogą być wprowadzane do EPREL na zasadzie dobrowolności.

Grupy produktowe objęte obowiązkiem rejestru w EPREL:

 1. klimatyzatory,
 2. oświetlenie,
 3. odkurzacze,
 4. telewizory,
 5. chłodziarki i chłodziarkozamrażarki,
 6. zmywarki,
 7. pralki,
 8. pralkosuszarki,
 9. suszarki do ubrań,
 10. okapy,
 11. piekarniki,
 12. podgrzewacze wody,
 13. zbiorniki na gorącą wodę i zestawy podgrzewaczy z panelami słonecznymi,
 14. profesjonalne chłodnie,
 15. systemy wentylacyjne,
 16. kotły na paliwo stałe i ich zestawy,
 17. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (w tym. powietrzne, na paliwo stałe) oraz ogrzewacze pomieszczeń, wielofunkcyjne i ich zestawy (kotły, kogeneracja, pompy ciepła).

W celu wsparcia producentów i importerów, APPLiA Home Appliance Europa oraz krajowe stowarzyszenia, w tym APPLiA Polska przeanalizowały konkretne akty delegowane dotyczące etykietowania energetycznego stworzone na mocy dyrektywy UE / 2010/30. W efekcie stworzono szablony precyzujące wymogi prawne dotyczące dokumentacji technicznej dla każdej z ponad 20 grup produktowych podlegających pod EPREL.

Baza EPREL – strona Komisji Europejskiej

Projekty formularzy rejestracji modelu wg grup produktowych