W dniu 15 maja 2020 odbyło się spotkanie online z udziałem producentów, przedstawicieli organizacji serwisów AGD, PSSUD oraz nauczycieli. Dyskutowali oni nad założeniami i zakresem podręcznika technika AGD. Po spotkaniu wypracowano pierwszy wstępny szkic założeń do podręcznika, który następnie będzie konsultowany drogą elektroniczną z członkami Komitetu ds. Serwisów AGD APPLiA PL.

„Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” realizowany jest przez Instytut Rynku Elektronicznego w partnerstwie z APPLiA w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2022 r. Projekt jest finansowany w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).