APPLiA została partnerem merytorycznym nadchodzącej edycji Electronics Show 2021. Wydarzenie jest przestrzenią spotkań biznesowych, wymiany doświadczeń i źródłem informacji o zachodzących zmianach w branży elektroniki konsumenckiej i AGD. Termin spotkania to 7-9 maja 2021 r.

„W imieniu Applia Polska, Związku Producentów AGD, zrzeszającego polskie i międzynarodowe firmy, chciałbym wyrazić zadowolenie z faktu zaproszenia nas do współpracy przy organizacji kolejnej edycji Electronics Show planowanej na 7-9 maja 2021 roku w Ptak Warsaw Expo. Niniejszym potwierdzam chęć naszego merytorycznego i organizacyjnego zaangażowania w tworzenie imprezy obejmującej wystąpienia i panele dyskusyjne. Deklarujemy propagowanie wśród naszych członków idei targów i konferencji. Dołożymy wszelkich starań, aby zaprezentowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z branży AGD.Podczas dyskusji panelowych planujemy poruszyć wiele istotnych tematów, którymi żyje nie tylko nasza branża, jak na przykład zrównoważony rozwój oraz gospodarka obiegu zamkniętego z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, cyberbezipeczeństwo, obciążenia fiskalne i środowiskowe przedsiębiorców, przemysł 4.0, automatyzacja, G5, IoT i globalizacja usług oraz nowe etykiety i efektywność energetyczna gospodarstw domowych. Do współpracy postaramy się także zaangażować organizacje parasolowe jak Krajowa Izba Gospodarcza i Forum Rozwoju Przemysłu.”

Wojciech Konecki, Prezes Zarządu, APPLiA Polska