„Czym tak naprawdę jest GOZ? Dwa różne punkty widzenia – czy możliwy jest kompromis? Jak wykorzystać potencjał branży do wdrożenia i realizacji założeń nowego modelu gospodarki?” to pytania towarzyszące debacie „GOZ odległą wizją przyszłości czy realnym scenariuszem?” podczas XV Forum Ekonomicznego Branży Chemicznej w Toruniu. Prelegentem był także Wojciech Konecki z APPLiA, który dzielił się doświadczeniami branży AGD oraz informował o nakładach i osiągnięciach w realizacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Więcej na https://www.rc.com.pl/forum-ekologiczne