CENELEC, Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki opublikował na przełomie stycznia oraz lutego dwie poprawki dla normy bezpieczeństwa dla sprzętu chłodniczego (60335-2-24). W przypadku AGD, zmiany są istotne dla lodówek, ponieważ wprowadzają m.in. podwyższony poziom niepalności tylnej ściany urządzenia.

Oba dokumenty zastąpią poprzednie wersje normy w dniu 11 lipca (DOW, Date of Withdrawal), dlatego też producenci wykorzystujący normę 60335-2-24 w procesie oceny zgodności powinni mieć to na uwadze.

Trwają prace Komisji Europejskiej nad ujęciem nad harmonizacją normy. Wraz z ogłoszeniem harmonizacji zakończy okres kilkuletniego braku harmonizacji dla ten normy w UE w związku z formalnym sprzeciwem Wielkiej Brytanii z 2016 roku.

Obie poprawki do normy można kupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym:

Poprawka A1 na stronach CENELEC: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1059024271080301::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257159,46732,25

Poprawka A2 na stronach CENELEC: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:1059024271080301::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1257159,42179,25