Warsztaty tematyczne, dyskusja panelowa, wręczenie wyróżnień zaangażowanym w Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska” – zorganizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa wydarzenie z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych zgromadziło ponad 150 osób.

Tegoroczny UN Day miał wyjątkowy charakter, minęło bowiem 70 lat od uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ważnym wątkiem przewodnim „Edukacji dla zrównoważonego rozwoju” było zatem prawo człowieka do życia w czystym, zdrowym środowisku.
APPLiA Polska, reprezentowana przez Radosława Maja jest partnerem programu „Razem dla Środowiska”. Tego dnia wręczono także statuetki dla firm i organizacji, które przystąpiły w tym roku. Jedną z nich jest ElektroEko S.A., organizacja odzysku elektroodpadów. Statuetkę oraz wyróżnienie za działalność na rzecz środowiskowych celów ONZ odebrał CEO, Grzegorz Skrzypczak.
W trakcie trzech, równoległych sesji tematycznych wspólnie z reprezentantami zaangażowanych w wydarzenie firm i instytucji – Fundacji Veolia Polska, Grupy Żywiec oraz Samsung – dyskutowaliśmy na temat skutecznych sposobów wykorzystywania nowych technologii do edukacji grup, takich jak osoby młode czy konsumenci.
Dyskusja panelowa, prowadzona przez Irenę Picholę z Deloitte, poruszała szeroką gamę wątków, związanych z promowaniem idei zrównoważonego rozwoju – od raportów, dotyczących stanu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, poprzez porównywanie stanu edukacji ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy, aż po omawianie konkretnych działań firm i instytucji publicznych.
W jej trakcie nie zabrakło miejsca na prezentację wydarzeń, w których w ostatnich miesiąca uczestniczyło Centrum UNEP/GRID-Warszawa, takich jak Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030, projektów „Młodzi Obserwatorzy Przyrody” czy „Ciepło dla Pragi”.
Wśród uczestników spotkania nie zabrakło reprezentantów ambasad, biznesu, ministerstw oraz rodziny Narodów Zjednoczonych w Polsce..