Od 1 marca 2021 r. konsumenci ujrzą w sklepach nowe etykiety energetyczne bez „plusów” na czterech grupach produktowych – pralkach, zmywarkach, suszarkach do ubrań oraz lodówkach. Zgodnie z obecnymi unijnymi przepisami producenci oraz importerzy  nową etykietę powinni załączać do swoich wyrobów razem z obecną etykietą cztery miesiące wcześniej, czyli od listopada 2020 r.

Za nowymi etykietami kryje się nie tylko brak tzw. „plusów”, ale czasami całkowicie nowa metodologia obliczeń wydajności urządzenia. Różnice w obu etykietach to nie tylko zmiana klasy urządzenia (np. z klasy A+++ do C) – czasami ten sam model może mieć dwie różne wielkości rocznego zużycia prądu lub dwie różne pojemność, jak w przypadku części lodówek. W tych ostatnich zmienia się bowiem sposób ujęcia szuflad w obliczeniach. W zmywarkach z kolei zmieni się znacząco standardowy zestaw naczyń do pomiaru efektywności co wymusi np. dłuższy czas suszenia. W pralkach pojawił się całkowicie nowy program eko do pomiaru wydajności. Ale to tylko wybrane zmiany.

Ponowne przetestowanie wielu modeli w czasie pandemii, gdy na dwa miesiące stanęły wszystkie ośrodki badawcze okazało się ogromnym wyzwaniem. W odpowiedzi na apel całego europejskiego przemysłu AGD, w tym APPLiA Polska, w dniu 2 czerwca Komisja Europejska wydała specjalne Zawiadomienie w sprawie rozporządzeń wprowadzających nowe etykiety energetyczne dla zmywarek, pralek, pralko-suszarek oraz chłodziarek. Zawiadomienie umożliwia producentom, w wyjątkowych sytuacjach, wprowadzanie produktów na rynek tylko z jedną, obecną etykietą także po 1 listopada 2020 r. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego złomowania urządzeń, które wyprodukowano tylko ze starą etykietą, ale które trafiły na rynek z powodu zamknięcia sklepów i laboratoriów podczas pandemii. Nie zmienia się termin dla sprzedawców dotyczący pokazywania konsumentom nowej etykiety w sklepach, czyli od 1 marca 2021 r.

W opublikowanym dokumencie Komisja Europejska poprosiła urzędy nadzoru rynku o uwzględnianie podczas kontroli rynku sytuacji, w której producent wykaże wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności wywołane kryzysem COVID-19, uniemożliwiające mu wypełnienie obowiązków wynikających z nowych rozporządzeń w sprawie etykietowania po 1 listopada 2020 r.

Dzięki apelom APPLiA Polska Prezes UOKiK oficjalnie potwierdził, że w toku prowadzonych kontroli organ nadzoru rynku (Inspekcja Handlowa) będzie kierować się zasadami zawartymi w Zawiadomieniu Komisji .

– Cieszymy się, że nasze apele zostały wysłuchane.  Zapewnienia krajowego nadzoru rynku dają podstawy do podejmowania właściwych decyzji biznesowych w tym trudnym dla wielu branż okresie. Uniknięto w ten sposób utraty wielu cennych surowców i zwiększonej emisji CO2, mówi Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Producenci AGD