APPLiA reprezentowała przemysł AGD podczas spotkania w ramach polsko-francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości. W spotkaniu, które odbyło się w dniu 3 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju, uczestniczyli Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Minister Klimatu Michał Kurtyka, Prezes NFOŚ Piotr Woźny, Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, a także francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire oraz minister ds. transformacji ekologicznej i solidarnej Elisabeth Borne.

Dyskusje dotyczyły m.in. wyzwań związanych z wdrożeniem regulacji Europejskiego Zielonego Ładu minister Kurtyka zwrócił uwagę, że oprócz tworzenia nowych miejsc pracy, równie istotne jest utrzymanie konkurencyjności europejskiego przemysłu.

APPLiA Polska reprezentował Dyrektor Generalny, Wojciech Konecki.