Unia Europejska przyjęła rozporządzenie, dzięki któremu wszystkie nowe urządzenia, produkowane od 2021 roku będą musiały spełniać minimalne wymagania, dotyczące możliwości ich naprawy i późniejszego recyklingu. Bo ze starych urządzeń można odzyskać cenne materiały, jak złoto, srebro, aluminium.

Goście wyjaśniają zmiany i ich skutki dla konsumentów:

  • Radosław Maj – kierownik projektów w Związku Pracodawców AGD, APPLiA PL
  • dr inż. Piotr Cierzniewski – Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie
  • Piotr Barczak – koordynator polityk odpadowych w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska w Brukseli, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym