W. Konecki uczestniczył w seminarium zorganizowanym w KIG poświęconym polityce energetycznej z udziałem prezesa URE,  M. Bando oraz J. Steinhoffa.
Dyskutowano m.in. o kwestiach efektywności energetycznej i cen energii dla gospodarstw domowych