Wspólny apel branż przeciwko całkowitemu zakazowi stosowania f-gazów

Trzy największe organizacje zrzeszające producentów oraz importerów wykorzystujących gazy [...]