W ramach dwudniowych dyskusji (22-23.08.2020 r.) współpracujący z APPLiA przedstawiciele firm serwisowych, producentów AGD oraz nauczycieli szczegółowo omówili zaproponowane założenia do zakresu Podręcznika – kompendium wiedzy technika AGD. Pierwszego dnia ustalono zasady współpracy, podstawy wzorca pisania wsadu do podręcznika przez współautorów (format książki, czcionki, program pisania i stylistykę). Umówiono zakres każdego rozdziału oraz szczegółowy spis treści. Drugiego dnia ustalono przydział prac pomiędzy autorów oraz szczegółowo doprecyzowano jaki zakres wiedzy powinien znaleźć się w każdym podrozdziale, do jakiego stopnia szczegółowości należy pisywać tematy.

– Zawód technika napraw AGD jest interdyscyplinarny i ujęcie całej tej wiedzy w jednym miejscu to duże wyzwanie, szczególnie gdy chcemy stworzyć podręcznik, a nie encyklopedię. Wypracowany przez nas szczegółowy zakres to dobra formuła, aby zachęcić młodych ludzi do doskonalenia się właśnie w tym kierunku. Kompendium będzie podsumowaniem wiedzy z zakresu interpersonalnych, konsumenckich i ekologicznych, teorii w AGD oraz będzie zawierał charakterystykę zasady działania i napraw głównych kategorii produktowych AGD, mówi Radosław Maj, Koordynator projektu.

„Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD” realizowany jest przez Instytut Rynku Elektronicznego w partnerstwie z APPLiA w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2022 r. Projekt jest finansowany w ramach „Programu Edukacja” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Komponent III).