Nowe etykiety – projekty rozporządzeń Komisji UE

Nowe etykiety – projekty rozporządzeń Komisji UE

W roku 2017 Rada i Parlament UE zatwierdziły ramowe rozporządzenie o etykietach energetycznych nr 2017/1369. Przepisy zastąpiły dotychczasową dyrektywę o etykietowaniu nr 2010/30/UE i wprowadziły szereg nowych zmian w obecnym systemie etykietowania, m.in. zasadę i harmonogram przeskalowania etykiet energetycznych. Tzw. likwidacja „plusów” odbywa się poprzez akty wykonawcze Komisji Europejskiej do ramowego rozporządzenia 2017/1369.

11 marca końca dobiegły prace nad przeskalowaniem priorytetowych grup produktów, kiedy to Komisja Europejska formalnie zatwierdziła projekty sześciu aktów wykonawczych dotyczących etykietowania chłodnictwa, chłodnictwa z funkcją sprzedaży bezpośredniej, zmywarek, pralek i pralko-suszarek, oświetlenia oraz wyświetlaczy. Parlament Europejski ma teraz 2-mce na ewentualne uwagi. Oznacza to, że formalnie dokumenty wejdą w życie na przełomie czerwca/lipca tego roku. Równolegle, chociaż nieco inną procedurą, zatwierdzane są rozporządzenia ekoprojektu – 7 grup: chłodnictwo, zmywarki, pralki i pralko-suszarki, oświetlenie, wyświetlacze, silniki elektryczne oraz ładowarki. Tu przewidywany okres wejścia w życie to wrzesień 2019. Zarówno projekty etykiet jak i projekty ekoprojektu swoje kluczowe zmiany wprowadzają od 1 marca 2021 r. (data przeskalowania oraz data obowiązywania nowych wymogów ekoprojektu).

W dniu 19 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Nowe przepisy dostosowują polski system nadzoru i kontroli do obowiązującego w całej unii rozporządzenia Rady i Parlamentu UE nr 2017/1369 z 2017 r. w sprawie ram etykietowania energetycznego.

– Ustawa nie wprowadza nowych etykiet, ale dostosowuje nasz system prawny do unijnych przepisów ramowych, które zaczną obowiązywać za dwa lata, wyjaśnia Radosław Maj, ekspert ze związku producentów AGD, APPLiA Polska.

Od marca 2021 r. wymienione grupy produktowe będą musiały posiadać nową etykietę energetyczną, która dostosuje oznaczenie klas energetycznych po postępu technologicznego. Zmiany przyniosą dodatkowe 38 TWh oszczędności energii do 2030.w UE.

– Dzisiejsze chłodziarki zużywają ¼ prądu w porównaniu do tych produkowanych 20 lat temu, gdy tworzono system etykietowania. Innowacyjność naszych produktów doprowadziła do tego, że zabrakło nam skali. Liczymy, że po wprowadzeniu nowych etykiet konsumenci będą jeszcze bardziej świadomi możliwych oszczędności energii przy podejmowaniu swoich decyzji zakupowych, dodaje Radosław Maj z APPLiA Polska.

Co oznacza przeskalowanie? Dzisiaj najlepsze chłodziarko-zamrażarki zużywające ok 150 kWh prądu rocznie mieszczą się w najwyższej klasie, czyli A+++. Po przeskalowaniu za dwa lata to samo zużycie będzie przyporządkowane do nowej skali, baz „plusów, czyli A-G, z uwzględnieniem zasady, że w momencie przeskalowania dwie pierwsze klasy pozostają puste. Czyli przykładowa, najwydajniejsza lodówka trafi do klasy C. Z kolei najmniej wydajne urządzenia, obecnie w klasie A+, trafią nawet do klasy G.

2019-03-25T17:20:53+01:00
Przejdź do góry