O NAS

Członkowie        Struktura i statut       Kodeksy i compliance        Biuro        APPLiA w Europie        Partnerzy

O NAS

„Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”

„Partner”

APPLiA Polska jest partnerem w projekcie Instytutu Rynku Elektronicznego sp. z o.o. „Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD”. Jest on realizowany w okresie od 2.03.2020r. do 28.02.2022r. Projekt finansowany jest z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org). 

Cele i oczekiwane efekty projektu:

Zwiększenie kadry techników AGD poprzez zachęcenie uczniów szkół technicznych do zawodu technika AGD, podniesienie wizerunku zawodu technika wśród młodzieży, dostarczenie praktycznego kompendium uporządkowującego wiedzę z wielu dziedzin niezbędną w wykonywaniu zawodu technika AGD, dostosowanie wiedzy do zmian technologicznych w sprzęcie AGD (innowacje technologiczne, Smart Home), jak i dostosowanie umiejętności miękkich do profilu nowego konsumenta.

Całkowita wartość projektu: 194 746 EUR

Wysokość dofinansowania: 194 746 EUR

Ogłoszenia o przetargach

Aktualnie brak.

 

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn