AGD INFO

Polska        Europa      Raporty       Produkty

AGD

0 tys.
zatrudnionych w branży AGD
AGD
0 mld EUR
roczny przychód przemysłu
AGD
0 tys.
patentów rocznie
AGD
0 mld EUR
roczne inwestycje w R&D
AGD

Branża AGD w Europie

> tworzy ją 3,6 tys. firm, w tym MSP ok 20%,   (udział większy niż np. w przemyśle motoryzacyjnym lub consumer electronics)
> zatrudnia bezpośrednio ponad 211.000 pracowników  w Unii Europejskiej (2012), czyli 3 razy więcej niż sektor produkujący  elektronikę powszechnego użytku (tzw. consumer electronics)
> produkuje 121 mln urządzeń rocznie
> osiągają roczny przechód 48 miliardów Euro
> dokłada 53,3 miliardów Euro do unijnego PKB
> inwestuję w R&D ok 1,4 mld Euro rocznie
> składa 10 tys. patentów rocznie
> posiada 124 globalne centra R&D, z czego 79 mieści się w Unii Europejskiej lub Turcji

Cała branża zrzaszona jest od 1958 roku w APPLiA Home Appliance Europe
(do 2018 działającego jako CECED Europe).
Organizacja ta jednoczy stowarzyszenia branżowe w poszczególnych krajach Europy oraz koncerny AGD.

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn