TEMATY

Gospodarka obiegu zamkniętego

(GOZ, circular economy) to koncepcja, według której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady – jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako surowce wtórne,  które można poddać recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać. Branża AGD od lat rozszerza swoje zaangażowanie w sferze zrównoważonego rozwoju, wyznaczając trendy, jakimi podążają obecnie inne sektory, w tym także w GOZ.

Applia obieg
Applia obieg

SUBSTANCJE
NIEBEZPIECZNE
W SPRZĘCIE / RHOS

Applia obieg

KONTAKT
Z ŻYWNOŚCIĄ
FCM

Applia obieg

CZYNNIKI
CHŁODNICZE
F-GAZY

Applia obieg


ELEKTROODPADY

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn