O NAS

Członkowie        Struktura i statut       Kodeksy i compliance        Biuro        APPLiA w Europie        Partnerzy

O NAS

Kodeksy dobrych praktyk sprzedaży AGD

Branża urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym i dynamicznie rozwijającym się sektorem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju eksportu i wzrostu innowacyjności, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
Pragnąc wzmocnić pozytywne trendy oraz dać kolejny impuls do dalszego rozwoju rynku AGD,
postanowiliśmy stworzyć zbiór zasad etyczno-biznesowych, które promować będą coraz wyższe standardy handlu sprzętem AGD.
Celem niniejszego Kodeksu jest także stworzenie norm obowiązujących producentów i dystrybutorów,
które będą zwiększały zaufanie i bezpieczeństwo zakupów dokonywanych przez konsumentów.
Dotyczyć one będą zarówno procesu sprzedaży, promocji, jak i pakietu usług im towarzyszących.

Kodeksy

Kodeks

DOBRYCH PRAKTYK
SERWISÓW AGD

Kodeks

DOBRYCH PRAKTYK
SPRZEDAŻY AGD

Kodeks

DOBRYCH PRAKTYK
ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Standardy obsługi klienta są bardzo ważne dla producentów AGD oraz punktów serwisowych dokonujących naprawy

Branża urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym  i dynamicznie rozwijającym  się sektorem polskiej gospodarki,  przyczyniającym się do tworzenia

Elektroodpady,czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) zawierają wiele niebezpiecznych substancji, a obchodzenie się z nimi wymaga 

KODEKS

DOBRYCH PRAKTYK
SERWISÓW AGD

Standardy obsługi klienta są bardzo ważne dla producentów AGD oraz punktów serwisowych dokonujących naprawy

KODEKS

DOBRYCH PRAKTYK
SPRZEDAŻY AGD

Branża urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym  i dynamicznie rozwijającym  się sektorem polskiej gospodarki,  przyczyniającym się do tworzenia

KODEKS

DOBRYCH PRAKTYK
ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Elektroodpady, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) zawierają wiele niebezpiecznych substancji, a obchodzenie się z nimi wymaga

Polityki zgodności Applia Polska

POLITYKA COMPLIANCE APPLIA POLSKA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn