TEMATY

Ograniczenie zużycia energii

W 14 milionach gospodarstw domowych w Polsce każdego roku zużywa się blisko 30 TWh energii elektrycznej, czyli 20% konsumpcji prądu w całej krajowej gospodarce. Urządzenia AGD, których codziennie pracuje ok. 200 mln szt., zużywają ponad połowę tej energii.

Zużycie energii elektrycznej wciąż rośnie, co spowodowane jest wyższym standardem życia i komfortu obywateli, wzrostem zakupów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, rosnącym zapotrzebowaniem na klimatyzację, czy korzystaniem z nowych mediów takich jak internet.

W ramach realizacji celów klimatycznych Komisja Europejska wprowadziła i systematycznie udoskonala dwa kluczowe narzędzia w zakresie oszczędzania energii. Są nimi etykiety energetyczne i  wymogi ekoprojektu dla urządzeń związanych z energią. Łącznie odpowiadają one za wypełnienie połowy celu redukcji zużycia energii w Unii Europejskiej do roku 2020 oraz 1/3 celu redukcji emisji CO2.

Głównym celem etykietowania jest podnoszenie świadomości konsumenta o rzeczywistym zużyciu energii, a poprzez to wpłynięcie na decyzję o zakupie danego towaru. Ekoprojekt natomiast zapewnia poprawę ekologiczności produktów w całym ich cyklu życia poprzez ustalanie minimalnych wymogów dla sprzętu wprowadzanego na rynek unijnych (np. minimalne zużycie energii).

EKOPROJEKT / ERP

ETYKIETY ENERGETYCZNE

EPREL – REJESTR ETYKIET ENERGETYCZNYCH

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn