TEMATY

Ograniczenie zużycia energii

Jednymi z najefektywniejszych sposobów na ograniczenie zużycia energii przez AGD są dwa uzupełniające się narzędzia: etykiety energetyczne (więcej: Charakterystyka etykiet energetycznych ) oraz tzw. ekoprojekt (ang. ecodesign).
Pierwsze ma na celu podnoszenie świadomości konsumenta o rzeczywistym zużyciu energii, a poprzez to wpłynięcie na decyzję o zakupie danego towaru.

Eko-projekt natomiast zapewnia poprawę ekologiczności produktów w całym ich cyklu życia
(dobór i zastosowanie surowców; produkcja; pakowanie, transport i dystrybucja; instalacja i konserwacja;
użytkowanie; koniec przydatności do użycia) poprzez ustalanie minimalnych wymogów
dla sprzętu wprowadzanego na rynek unijnych (np. minimalne zużycie energii).

EPREL – REJESTR ETYKIET ENERGETYCZNYCH

ZOBACZ

EKOPROJEKT / ERP

ZOBACZ

ETYKIETY ENERGETYCZNE

ZOBACZ

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn