Kongres ENVICON organizowany w Poznaniu to najważniejsze doroczne spotkanie branży ochrony środowiska. Wydarzenie dobywało się podczas Targów POL-EKO. Tym razem 9 i 10 października obecny był m.in. Minister Henryk Kowalczyk oraz Wiceminister, Sławomir Mazurek. Tematem przewodnim debat były kluczowe zmiany w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, których projekt zaproponowało Ministerstwo Środowiska jeszcze we wrześniu. Wynika to z obowiązku transpozycji do polskiego prawa znowelizowanej w 2018 roku dyrektywy odpadowej zawierającej tzw. pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym.

W debatach nie zabrakło także przedstawiciela producentów AGD, których reprezentował W. Konecki, Członek Zarządu oraz Dyrektor Generalny APPLiA Polska. Zaprezentował on główne wyzwania rynku elektroodpadów w Polsce podczas debaty na Forum Recyklingu, które współtworzyło program ENVICON. Interesowały nas również zagadnienia dotyczące zmieniającego się prawa gospodarki odpadami w dziedzinie opakowań, gdzie branża AGD wprowadza ponad 50.000 ton opakowań rocznie!