W piątek 13 października przypada Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci. Jest to ważny dzień dla branży AGD, która spośród wszystkich sektorów urządzeń elektrycznych  inwestuje najwięcej w system recyklingu zużytego sprzętu w Polsce.

Polska należy obecnie do nielicznych krajów w Unii Europejskiej, które w 100% wypełniają unijny wymóg zbierania zużytego sprzętu na poziomie 65% masy. W recyklingu AGD od lat osiągalne są także bardzo wysokie wskaźniki odzysku surowców, dochodzące nawet do ok. 90%. Producenci AGD corocznie inwestują w system kilkaset milionów złotych, z czego około 5% idzie na edukację całego społeczeństwa. Sam rynek tworzą jedne z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania w całej Europie w większości z polskim kapitałem.

Liczby elektrorecyklingu w Polsce robią wrażenie – rocznie zbieranych jest ponad pół miliona ton, czyli 500 000 000 kg zużytego sprzętu. To aż 14 kg na każdego mieszkańca. Ponad 90% tej masy jest odzyskiwana. W ciągu piętnastu lat producenci AGD wydali w Polsce ponad 1,2 mld zł na finansowanie swoich obowiązków środowiskowych.

Pomimo napawających optymizmem statystyk, święto to stanowi także przyczynek do refleksji nad wadami obecnych rozwiązań dot. recyklingu.

– Branża AGD, która zainwestowała najwięcej w system recyklingu zużytego sprzętu w Polsce ponosi dzisiaj niesprawiedliwie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że ich produktami można realizować obowiązki innych branż (np. pomp ciepła). Firmy legalnie działające w Polsce muszą także konkurować z nieuczciwą konkurencją, czyli firmami sprzedającymi towary w Polsce poprzez zagraniczne portale internetowe bez ponoszenia jakichkolwiek opłat środowiskowych. Niestety nie jest to dobrze kontrolowane przez nadzór rynku. – wylicza Wojciech Konecki, Prezes APPLIA Polska, związku producentów AGD.

Inicjatywa Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci została opracowana przez WEEE Forum przy wsparciu ponad 194 organizacji z 72 krajów świata z 6 kontynentów. W Polsce oficjalnym organizatorem wydarzenia jest ElektroEko, które wraz z UNEP/GRID-Warszawa realizuje program działań edukacyjnych skierowanych do konsumentów, mediów, instytucji oraz przedsiębiorców. Inicjatywie partnerują APPLiA Polska, związek producentów AGD oraz ZIPSEE Związek Cyfrowa Polska, natomiast patronaty honorowe przyznały Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Więcej na www.dzienbezelektrosmieci.pl

Raport Zużyty sprzęt – wiedza i postawy w Polsce dzienbezelektrosmieci.pl/raport/