12 czerwca Anna Kostrzewska, specjalista ds. komunikacji i analiz w APPLiA Polska, wzięła udział w konferencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) „Polski Akt o Dostępności – inauguracja”. Poświęcona była ona uchwalonej 26 kwietnia br. ustawie o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego zapisy Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA – European Accessibility Act).

Spotkanie otworzyła Monika Sikora, Podsekretarz Stanu w MFiPR, która wskazała na doniosłą rolę biznesu w implementowaniu postanowień wspomnianej ustawy.

Bez zaangażowania biznesu dostępność nie będzie realizowana w pełnej skali.

Zwróciła ona także uwagę na liczebność dwóch grup, z myślą o których m.in. opracowano EAA;  według wyników najnowszego spisu powszechnego w Polsce żyje 5,5 mln osób niepełnosprawnych oraz prawie 8,5 mln osób powyżej 60 roku życia.

Po Podsekretarz Stanu głos zabrał Wojciech Sawicki, założyciel profilu na Instagramie „Life on Wheelz” oraz członek Rady Dostępności. Opowiedział on o trudnościach życia codziennego, z jakimi musi się zmagać jako osoba chorująca na dystrofię mięśniową. Podzielił się również refleksjami dotyczącymi „Polskiego Aktu o Dostępności”

Chciałbym, aby wdrożenie Aktu o Dostępności było dumą dla firm, a nie kosztowną koniecznością. Nie uważam, że dokument ten jest zagrożeniem, a szansą na dotarcie przedsiębiorstw do nowych klientów.

Na aspekt poszerzenia kręgu osób zainteresowanych danym produktem lub usługą zwrócił uwagę również kolejnych prelegent – Łukasz Wysocki, współzałożyciel marki FunWear, będący ojcem syna z niepełnosprawnością. Zaznaczył, że niedostosowanie np. budynku restauracji do potrzeb osób nieporuszających się samodzielnie godzi nie tylko w nie, ale również w członków rodziny czy znajomych, którzy są ich asystentami.

Nie wiem, czy jest nas stać na to, by nie obsługiwać 100 mln osób [liczba osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej – przyp. AK].

Wysocki poprowadził również debatę na temat szans i wyzwań związanych z implementacją Polskiego Aktu o Dostępności, w której udział wzięli: Piotr Cieszewski, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Aleksandra Klimczak, Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Maciej Kmita, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dominika Łukoszek, Kierowniczka Zespołu ds. Dostępności Cyfrowej w Centralnym Ośrodku Informatyki, Małgorzata Miś, Prezeska Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila oraz Aleksandra Musielak, Dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego z Konfederacji Lewiatan. Ciszewski stwierdził, że celem przyświecającym wdrożeniu Aktu o Dostępności jest zapobieganie wycofywaniu się osób z niepełnosprawnościami z życia społecznego. Zdaniem Klimczak natomiast specjalista do spraw zagadnień związanych z dostępnością stanie się zawodem przyszłości. Kmita opowiedział o nadziejach seniorów związanych z Aktem o Dostępności, a Miś – o wzmocnieniu pozycji konsumentów, którą zapewnia ten dokument. Łukoszek z kolei zaznaczyła, że na rynku brak jest wiedzy dotyczącej projektowania produktów i usług pod kątem osób z niepełnosprawnościami, dlatego tak ważne jest, by w procesie tym brały od początku aktywny udział. Musielak zwróciła uwagę, że Polski Akt o Dostępności nie jest zupełną nowością, ponieważ wcześniej część firm częściowo stosowała zawarte w niej zapisy.

Z perspektywy biznesu nie używałabym słowa „rewolucja”, a „lekka zmiana”, do której należy się dostosować.

W dalszej części spotkania Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR, Bogdan Kościuch, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Aleksandra Kwiatkowska, Dyrektorka Biura Współpracy z Partnerami Finansującymi z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przedstawili formy wsparcia przy wdrażaniu postanowień Aktu o Dostępności oferowane w ramach Funduszy Europejskich, poprzez konkursy PARP oraz pożyczki BGK.

W ostatniej części konferencji Piotr Źrołka, ekspert ds. dostępności cyfrowej i prezes Kinaole, powołując się na przykłady ze swojego życia zawodowego, opowiedział, jak wygląda przystosowywanie usług do osób niepełnosprawnych i starszych w praktyce.

Nie da się dzisiaj zrobić produktu, który jest dla wszystkich. Ale firma dostarczająca produkty umożliwiające personalizację będzie liderem.

Sonia Przybył oraz Natalia Sidor z firmy Flying Bisons wskazały natomiast na trendy  w usługach cyfrowych, które obok zapewnienia dostępności powinny być brane pod uwagę przy ich projektowaniu.