15 marca APPLiA Polska spotkała się z dyrekcją Departamentu Nadzoru Rynku UOKIK oraz Ministerstwem Energii w związku z sytuacją po anulowaniu etykiet dla odkurzaczy.

W dniu 8 listopada 2018 r. Trybunału Sprawiedliwości UE (a dokładnie General Court) zdecydował o anulowaniu unijnego Rozporządzenie nr 665/2013 ws etykiet dla odkurzaczy. Jest to finał trwającego od 2014 roku sporu jednego z producentów z Komisją Europejską. W poprzednich instancjach wniosek był odrzucany. Osią sporu jest metodologia testowania sprzętu. W tym przypadku nie była możliwa częściowa anulacja zapisów rozporządzenia dlatego sąd zdecydował się na anulację całego dokumentu.
Komisja Europejska nie zdążyła odwołać się w terminie od wyroku i formalnie z dniem 18 stycznia 2019 roku uprawomocnił się wyrok o anulowaniu rozporządzenia 665/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.
Sytuacja ta jest bezprecedensowa i dużym zaskoczeniem dla całej branży, która zainwestowała znaczące środki w dostosowanie urządzeń do etykiet, które wprowadzono w roku 2014. To także znaczące inwestycje w edukację społeczeństwa o etykiecie dla odkurzaczy.

Zaistniałą sytuacja była dyskutowana na spotkaniu APPLiA Polska z dyrekcją Departamentu Nadzoru Rynku UOKIK oraz Ministerstwem Energii. Obie strony, UOKiK i Ministerstwo są zaskoczone brakiem jakiegokolwiek rozwiązania przejściowego ze strony Komisji. Zgodnie z przewidywaniami, okres bez etykiet będzie najprawdopodobniej trwał do czasu przyjęcia nowych rozporządzeń w roku 2021. Podczas spotkania producenci przedstawili zaistniałą sytuację na rynku w związku z anulowaniem przepisów o etykietach dla odkurzaczy, znaczące koszty dostosowania i propozycje dotyczące okresu przejściowego w przypadku sprzętu wyprodukowanego w UE lub poza UE przed 19 stycznia, ale wprowadzonym na rynek po tym czasie. Ponieważ przepisy są regulowane przez unijne prawo obowiązujące bezpośrednio w Polsce, za organ uprawniony do wydania wytycznych wskazano Komisję Europejską. Ministerstwo Energii zapowiedziało zwrócenie się do Komisji Europejskiej o wydanie rekomendacji w trybie pilnym w tej sprawie.