O najnowszych projektach przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów dyskutowano podczas Konferencji „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”. Wydarzenie w dniach 13-14 listopada, zorganizowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Eksperci z ministerstwa i Urzędu Dozoru Technicznego dzielili się wiedzą z zakresu m.in.:

  • dyrektyw odnoszących się do urządzeń technicznych oraz ich interpretacji na forach Unii Europejskiej,
  • projektowanych zmian w przepisach dotyczących dozoru technicznego i harmonizacji przepisów technicznych na wspólnym rynku europejskim.

Zaprezentowano także najnowsze projekty tzw. nowego pakietu towarowego.

Podczas konferencji wystąpili także eksperci z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Polskiego Centrum Akredytacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele producentów, w tym APPLiA Polska.

Agenda