MEDIA

Podsumowanie 14-tej Konferencji Recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Jak zmieniające się przepisy wpływają na działalność branży ZSEiE? Jak pogodzić interesy producentów, wymagania klientów z ochroną środowiska? Jak chronić uczciwych przedsiębiorców przed szarą strefą? Między innymi o tych kwestiach dyskutowano podczas konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

W dniu 9 maja odbyła się 14. Konferencja Recyklingu Zużytego Sprzętu, ZSEE. Spotkanie otworzyli poseł Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP i Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, europoseł Andrzej Grzyb oraz organizatorzy, Robert Rosa, Prezes Abrys Sp. z o.o. oraz Wojciech Konecki, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny APPLiA Polska. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób.

– Jeżeli Europa chce, żeby co najmniej 20 proc. PKB było wytwarzane w przemyśle, to musimy mieć dostęp do surowców. A część z tych surowców znajduje się właśnie w odpadach, które powinny wracać do gospodarki – stwierdził europoseł Andrzej Grzyb, który mówił o przyszłości gospodarki ZSEiE w świetle nowego, unijnego pakietu odpadowego.

Agnieszka Nowaczek z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przywołała dane mówiące, że oczekiwania klientów wobec konkretnych produktów codziennego użytku to: 5 lat dla telefonu, 7 lat dla laptopa, 10 dla mikrofalówki, 12 dla pralki i 13 dla zamrażarki i 15 lat dla samochodu.

– Zaczynamy korzystać z naszych uprawnień, ale byłbym hipokrytą, gdybym stwierdził, że wszystko działa idealnie – stwierdził Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowisk. – Nasi inspektorzy nadal uczą się pracy w trybie śledczych – dodał. Przytoczył także liczby o rynku ZSEE. W 2018 r. inspekcje ochrony środowiska skontrolowały 337 podmiotów objętych przepisami ustawy o ZSEiE, stwierdzono tam 421 przypadków naruszeń: 97 proc. to tylko naruszenia formalne, a tylko 3 proc. mogących spowodować zagrożenie lub zanieczyszczenie środowiska. Plagę w branży gospodarki odpadami nadal jest tzw. handel kwitami w podmiotach działających w systemie gospodarki. GIOŚ mówi nawet, powołując się na opinie uczestników rynku, o „korporacyjnym współdziałaniu w naruszeniu prawa”. W 2019 r. GIOŚ powołał pięć zespołów kontrolnych. Dziś prokuratorzy prowadzą kilkaset postępowań. W Małopolsce do aresztu trafiły osoby, wobec których GIOŚ zbierał i przekazywał dowody na niezgodne z prawem gospodarowanie odpadami. Jak wspomniał Paweł Ciećko, na potrzeby postępowania zajęto też zagraniczny majątek właściciela firmy.

– Stworzyliśmy i rozwijamy instytucję działającą na rzecz prawidłowo działających przedsiębiorstw, które płacą podatki i działają zgodnie z prawem i chcą się rozwijać – zapewniała dyrektor GIOŚ.

Te słowa spotkały się z entuzjazmem uczestników konferencji, którzy za jeden z dotychczasowych “grzechów” IOŚ wskazywali właśnie ciągłe kontrolowanie legalnie działających przedsiębiorstw, zamiast ściganie patologii i szarej strefy.

Pani Małgorzata Kozicka-Ochal z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawiła doświadczenia marszałków i prowadzonych przez nich baz danych odpadów. Zaprezentowała także zakres weryfikacji m.in. tzw. DPRów.

Radosław Maj ze związku producentów AGD, APPLiA Polska, przedstawił unijne standardy dotyczące przetwarzania oraz przygotowania do ponownego zużycia. Wspomniał także o obecnie tworzonych standardach i wymaganiach związanych bezpośrednio z gospodarką obiegu zamkniętego, czyli kwestie tzw. „zasobooszczędności”.

Rafał Kaczmarek z Electrorecykling Sp. z o.o. nakreśliła skutki uczestnikom praktyczne skutki ubiegłorocznych zmian w ustawie odpadowej w kontekście codziennej działalności zakładów przetwarzania.

Pierwszą sesję zakończył panel dyskusyjny z udziałem m.in. posła Andrzeja Maciejewskiego, europosła Andrzeja Grzyba, Dyrektor Nadzoru Rynku GIOŚ, Izabelą Szadura.

Po lunchu uczestników czekały kolejne interesujące wystąpienia, m.in. dr Magdaleny Muradin o konsekwencjach pranych i finansowych niewywiązywaniu się z obowiązków oraz  Wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu, Katarzyny Błachowicz. Przedstawiła ona role klastra w budowaniu łańcucha wartości całego rynku przetwarzania odpadów oraz korzyści wynikające z symbiozy w klastrze.

Bartosz Kubicki, Prezes Electrorecykling Sp. z o.o. zaprezentował wyzwania dla zakładu przetwarzania. Jak się okazuje, ich lista jest bardzo długa.

Całe wydarzenie zakończy wyczekiwany RING, czyli dyskusja przedstawicieli kluczowych stron rynku. Zakłady przetwarzania reprezentowali Bartłomiej Hajduk z MB Recykling oraz dr Robert Wawrzonek z Remondis Elektrorecykling. Organizacje odzysku reprezentował Grzegorz Skrzypczak z ElektroEko, a wprowadzających Wojciech Konecki z APPLiA. Sędzią i zarazem moderatorem był Tomasz Szymkowiak z Abrys. Uczestnicy dyskutowali w 3 rundach.

Na zakończenie wręczono nagrody – małe AGD firmy Electrolux.

PROGRAM

STRONA KONFERENCJI ZSEE

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn