10 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że producenci i importerzy pomp ciepła mają więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie „Czyste Powietrze”. Ponadto poinformował on, że przejściowo, do końca 2024 r., certyfikat jakości Europejskiego Komitetu ds. Standaryzacji CENELC – HP Keymark, będzie wystarczający do kwalifikacji pomp ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów. Tym samym producenci i importerzy zobowiązani zostali do dostarczenia wymaganych badań technicznych z laboratoriów zlokalizowanych wyłącznie na terenie UE do 31 grudnia br.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pompy ciepła kupione od 14 czerwca 2024 r. będą dla beneficjentów „Czystego Powietrza” kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA.

Równolegle Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpocznie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności pomp ciepła oferowanych na rynku z deklaracjami producentów. Pomoże to wyeliminować ze sprzedaży niskiej jakości urządzenia, które nie spełniają wymogów i nie dotrzymują deklarowanych parametrów pracy.

Certyfikat Heat Pump Key Mark jest dobrowolnym znakiem przyznawanym przez Europejski Komitet ds. Standaryzacji (CEN/CENELEC) i gwarantuje najwyższą jakość procesu badań urządzeń. Co więcej, może być on przyznawany wyłącznie na podstawie europejskich norm standaryzacyjnych oraz przez laboratoria mające siedzibę wyłącznie w krajach członkowskich CEN oraz krajach stowarzyszonych (UE, EFTA, Wielka Brytania, Turcja). Certyfikat Key Mark jest uznawany przez programy wsparcia inwestycji w pompy ciepła w wielu krajach w Europie.