Z początkiem lipca Węgry objęły tzw. Prezydencję w UE, czyli półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Właśnie ogłoszono priorytety Prezydencji na najbliższe 6 miesięcy. Poniżej zamieszczamy przegląd kluczowych obszarów mających wpływ na sektor AGD:

Rynek wewnętrzny i przemysł

Jedną z głównych kwestii, którą węgierska prezydencja chce się zająć podczas swojej sześciomiesięcznej kadencji, jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu. Jej kluczowym priorytetem będzie zdefiniowanie i przyjęcie Nowego Europejskiego Porozumienia na rzecz Konkurencyjności.

Prezydencja rozważa również wdrożenie Strategii Standaryzacji UE jako kluczowego elementu zwiększania konkurencyjności rynku wewnętrznego i przemysłu. Co więcej, wysokie miejsce na liście węgierskich priorytetów zajęła polityka spójności. Debaty dotyczące strategicznego podejścia do przyszłości tego zagadnienia rozpoczną się w drugiej połowie tego roku.

Czego oczekujemy?

APPLiA z zadowoleniem przyjmuje strategiczne i zintegrowane podejście do utrzymania i zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu. Popieramy rozwój spójnej strategii normalizacyjnej UE, ponieważ zharmonizowane normy we wszystkich państwach członkowskich mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku. Aby Europa mogła powrócić na stanowisko światowego lidera, konieczne jest wdrożenie nowej strategii przemysłowej, która wspiera innowacje, pielęgnuje talenty i umiejętności oraz zapewnia, że rynek europejski pozostaje atrakcyjny dla inwestycji.

Środowisko

Prezydencja węgierska przejmie prace prezydencji belgijskiej nad szeregiem spraw związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz klimatu. Węgry poprowadzą negocjacje z Parlamentem dotyczące dyrektywy w sprawie oświadczeń środowiskowych (tzw. Green Claims Directive), które powinny zostać sfinalizowane podczas ich prezydencji. W ciągu najbliższych 6 miesięcy, oprócz bieżących spraw legislacyjnych, węgierska prezydencja rozpocznie dyskusje na temat nowych przepisów dotyczących klimatu i środowiska ze szczególnym wskazaniem na określenie celu klimatycznego na 2040 r.

Czego oczekujemy?

W obliczu negocjacji z Parlamentem dotyczących dyrektywy Green Claims, apelujemy o stworzenie w jej ramach warunków zapewniającym przedsiębiorstwom równe szanse bez równoczesnego hamowania innowacyjności produktów. Dobrze przemyślne przepisy nie tylko umożliwią konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów, ale także będą promować zrównoważone innowacje i praktyki w całej branży.

Polityka cyfrowa i cybernetyczna

Dalsze zwiększanie konkurencyjności Europy oznacza również ochronę europejskich obywateli przed zagrożeniami hybrydowymi. Prezydencja węgierska skupi się również na europejskim cyberbezpieczeństwie. W świetle przewidywanej rewizji unijnego aktu o cyberbezpieczeństwie Węgry zamierzają przeprowadzić kompleksową debatę w celu zapewnienia spójności ram regulacyjnych Unii Europejskiej.

Czego oczekujemy?

APPLiA zwraca się z apelem do prawodawców o znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a innowacyjnością poprzez ustanowienie przepisów odzwierciedlających rzeczywiste ryzyko dla cyberbezpieczeństwa stwarzane przez produkt jako całość, dokonując wyraźnego rozróżnienia między urządzeniami o wysokim a niskim ryzyku dla cyberbezpieczeństwa