W styczniu 2019 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Generalnego Unii Europejskiej stwierdzający nieważność Rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 665/2013 w sprawie etykiet dla odkurzaczy w związku z wyrokiem w sprawie Komisja Europejska-Dyson (T-544/13). Oznacza to anulowanie etykiet dla tej grupy produktowej oraz zakaz odwoływania się do klas energetycznych w komunikacji marketingowej. Eksponowanie etykiet dla odkurzaczy, również na sprzęcie pochodzącym z zapasów lub w sprzedaży internetowej może zostać uznane za naruszenie krajowych i unijnych przepisów.

W marcu 2019 r. Komisja Europejska potwierdziła nowy stan prawny w notatce opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE (Nr 2019/C 96/08, Dz.U. C 96 z 13.3.2019), stwierdzającej m.in, że:

  1. sprzedawcy nie mogą pokazywać etykiet dla odkurzaczy i karty produktu w sklepach oraz w sprzedaży przez internet.
  2. sprzedawcy oraz dostawcy nie mogą odwoływać się w materiałach marketingowych do klasy energetycznej odkurzaczy oraz skali z etykiety energetycznej.

Decyzja o wycofaniu etykiet była dużym obciążeniem logistycznym oraz finansowym dla producentów i importerów działających na rynku wartym w Polsce ok. 800 mln zł (1,5 mln sztuk rocznej sprzedaży). Z dnia na dzień zostali oni postawieni w sytuacji braku przepisów, okresu przejściowego, czy jakichkolwiek wytycznych pozwalających odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i biznesowej.

– Pomimo kosztów, firmy wprowadzające sprzęt na rynek dostosowały się do przepisów wycofując etykiety dla odkurzaczy. Po sześciu miesiącach nieformalnego okresu przejściowego nie zniknęły one jednak z rynku. Naszym zdaniem to najwyższy czas, aby wszyscy uczestnicy rynku podporządkowali się nowej sytuacji prawnej, a inspekcja nadzoru weryfikowała przestrzeganie obowiązującej od czerwca znowelizowanej Ustawy o etykietach energetycznych, mówi Wojciech Konecki, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny APPLiA Polska.

Na zlecenie APPLiA Polska kancelaria WKB przygotowała opinię prawną, która jest dostępna na stronie www.applia.pl pod linkiem https://applia.pl/wp-content/uploads/2019/07/Opinia-prawna-WKB_APPLiA_ws.-anulowania-etykiety-energetycznej-dla-odkurzaczy_2019_07_25.pdf