Trudny czas pandemicznej niestabilności jest sprawdzianem dla całej gospodarki. To też najlepszy test dla jakości sektorów, pokazujący które branże stanowią solidny fundament polskiego przemysłu. Rok 2020 wyraźnie pokazał siłę sektora AGD.

W Polsce w roku 2020 wyprodukowano 30 mln urządzeń AGD, w tym 24 mln szt. dużego AGD.

W stosunku do roku 2019 stanowi to wzrost o 3%, ale jest to też ok. 35% urządzeń dużego AGD wyprodukowanych w całej Unii Europejskiej.  Wartość produkcji sprzedanej AGD to ponad 23 mld zł, co wskazuje na wzrost o ok. 5%.

– W tak trudnym 2020 roku odnieśliśmy sukces notując wzrosty zarówno po stronie produkcji, jak i sprzedaży. Jesteśmy numerem jeden w Unii. Produkujemy głównie na eksport, przyczyniając się do wzrostu dobrobytu rodaków- mówił Wojciech Konecki, Prezes Zarządu Związku producentów AGD, APPLiA Polska.

Zapraszamy do zapoznania z podsumowaniem roku 2020 w branży i przemyśle AGD w Raporcie AGD 2020.

Ponad połowę produkcji stanową pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań. W Polsce w tych trzech kategoriach produktowych, produkuje się już co drugie urządzenie w UE. Ok. 90% produkcji trafia na eksport – największe rynki dla polskiej produkcji do niemiecki, francuski oraz brytyjski.

– Według naszych szacunków, w roku 2020 wartość eksportu dużego AGD po raz pierwszy przekroczyła 20 mld zł i była o 6% wyższa niż przed rokiem- dodaje Wojciech Konecki, Prezes APPLiA.

Przemysł AGD miał swój wkład w sukces całego działu całego przemysłu przetwórczego- PKD 27 „Produkcja urządzeń elektrycznych”- który odnotował 30% wzrostu inwestycji w roku 2020. Dział ten jest piątym pod względem wartości produkcji sprzedanej. AGD odpowiada za 1/3 tego działu. Osiągnięta dynamika 13% wzrostu w porównaniu z rokiem 2019 plasuje dział 27 PKD jako sektor z największym przyrostem wartości produkcji w całym przemyśle przetwórczym polskiej gospodarki.

Rynek krajowy

Według szacunków APPLiA w roku 2020 konsumenci wydali na duże i małe AGD 13,6 mld zł, o 14% więcej niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym to było to ok. 13 mln urządzeń, z tego ponad 7 mln to urządzenia dużego AGD, stanowiące równowartość 2/3 wydatków. Hitem sprzedaży, z największą roczną dynamiką sprzedaży, okazały się zmywarki do naczyń (900 tys. szt.), suszarki do ubrań (sprzedano ok. 300 tys. szt.) oraz zamrażarki (ok. 150 tys. urządzeń).

W przypadku małego AGD kluczową kategorią były ekspresy do kawy. Według szacunków APPLiA w polskich gospodarstwach domowych jest już ok. 3 mln takich urządzeń.

Nowy konsument

– W roku 2020 znacząco zmienił się proces zakupowy konsumenta. Na szczęście polska branża detaliczna AGD już znacznie wcześniej inwestowała w rozwój elektronicznych kanałów sprzedaży, co pozwoliło bardzo szybko przystosować się do zmieniających się trendów konsumenckich – komentuje Konrad Pokutycki, Przewodniczący Rady Związku APPLiA Polska i Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. – W roku 2020 łączna wartość inwestycji w rozwój nowoczesnych linii produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację procesów produkcyjnych oraz centra B+R, biznesowe, zakupowe oraz informatyczne wyniosła ponad miliard złotych.

Na rozwój sektora AGD coraz większy wpływ wywierać będą nowoczesne technologie i internet rzeczy. IoT to przyszłość nowoczesnego domu, nie tylko ułatwiająca wykonywanie codziennych obowiązków, ale też wprost przekładająca się na jego efektywność ekonomiczną i ekologiczną. Według dostępnych szacunków ilość użytkowników Smart będzie wzrastać rocznie w tempie 24% , a przychody z ich sprzedaży o blisko 20%. Szacuje się, że w roku 2024 w europejskich domach będzie ponad 72 mln inteligentnych urządzeń.

Więcej produkcji, mniej elektroodpadów

Odpowiedzialność środowiskowa jest wpisana w politykę całej branży AGD, która jest także niekwestionowanym liderem w realizacji tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie ochrony środowiska. Cały asortyment AGD jest dzisiaj wytwarzany w oparciu o ekoprojektowanie. Efektem jest redukcja m.in. zużycia prądu i wody przez urządzenia.

W roku 2020 branża zebrała rekordową ilość 240 tys. ton zużytego AGD – to ponad połowa masy wszystkich zbieranych w Polsce elektroodpadów! Z tego odzyskano aż 90%, czyli ok. 210  tys. ton surowców.

Polska, jako lider produkcji AGD, zużywa ponad 1,2 mln ton surowców rocznie. Jednak na przestrzeni ostatnich 10 lat przemysł AGD  osiągnął znaczące oszczędności w obszarze wykorzystania zasobów:

  • 12 % zredukowano ilość powstających przy produkcji odpadów,
  • 17% spadło zapotrzebowania na energię,
  • aż o ok. 61% zmniejszyło się zapotrzebowanie na wodę.

– Sprzęt AGD zużywa rocznie ok 14,5 TWh energii elektrycznej. Według analiz APPLiA ok. 25% wszystkich używanych w domach sprzętów AGD jest przestarzała. Wymiana ich na najbardziej efektywne energetycznie pozwoliłaby zaoszczędzić rocznie nawet 1 TWh energii elektrycznej- mówi Wojciech Konecki z APPLiA Polska.– Wymiana urządzeń na efektywniejsze, o mniejszym zapotrzebowaniu na energię i wodę, to oszczędności rzędu nawet kilkuset złotych rocznie w budżecie rodziny.