11 marca w naszym biurze odbyło się coroczne spotkanie Komitetu ds. Serwisów AGD. W spotkaniu uczestniczyli szefowie działów serwisów i obsługi klienta z firm członkowskich APPLiA Polska. Zebrani pozytywnie ocenili nasz ubiegłoroczny event, Kongres Serwisów AGD. Zdecydowano o organizacji w tym roku już siódmej edycji spotkań producentów z firmami naprawiającymi sprzęt AGD.  Komitet zapoznał się także z aktualnymi najnowszymi zmianami w prawie, m.in. wymogami dotyczącymi udostępniania części zamiennych, projektem nowelizacji dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej oraz projektem normy technicznej CENELEC w sprawie badania naprawialności urządzeń.