Pierwsze w tym roku spotkanie Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska” odbyło się 25 marca 2019 roku w budynku Ambasady Francji w Warszawie. Organizatorami spotkania były Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

Wydarzenie zorganizowane zostało z myślą o wszystkich 44 podmiotach, w tym APPLiA Polska, które przyłączyły się do Partnerstwa i instytucjach popierających działania podejmowane w Partnerstwie.

Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem Ambasadora Francji, Pana Pierre’a Lévy. Następnie, Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa przywitała przybyłych i po krótkim wystąpieniu, w którym przypomniała kilka najważniejszych faktów na temat Partnerstwa przedstawiła prezentację misji środowiskowych Partnerstwa „Razem dla Środowiska”w relacji do programowych działań podejmowanych globalnie przez UN Environment.

W dalszej części spotkania, koordynująca przebieg współpracy w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska Anna Kołodziejczyk, przedstawiła podsumowanie partnerskich działań w roku 2018. Do zaprezentowania trzech spośród tych działań zaproszeni zostali reprezentanci firm współorganizująch te projekty. Reprezentujące Fundację Veolia Polska Dyrektor ds. CSR Izabela Rakuć Kochaniak razem z Anną Hincz z Fundacji Veolia Polska, w wielkim skrócie przedstawiły spektakularne rezultaty projektów „Ciepło dla Pragi” i „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”.

Również materiał na temat wieloletniego projektu „Karpaty Łączą–Kwietne Łąki”, musiał zostać z konieczności zaprezentowany w esencjonalnej formie. O projekcie opowiedziała zgromadzonym Monika Matak, Kierownik ds. komunikacji społecznej w Żywiec Zdrój.

Przemysław Pyziel z firmy Neweconomy, twórca obiecującej platformy „Planet Hereos” wyróżnionej podczas Science Policy and Business Forum przy okazji UNEA4 w Nairobi, podzielił się z zebranymi informacjami na temat tego inspirujacego projektu.

Po prezentacji inicjatyw i działań zaplanowanych na rok 2019, uczestnicy zastanawiali się, jak doświadczenia minionego roku wykorzystać w projektach planowanych w roku 2019. W trakcie rozmowy powracały następujące tamaty:

  • kwestie organizacyjne Partnerstwa,
  • postulaty programowe,
  • proponowane działania.

Dyskusja miała przebieg otwarty. Partnerzy zgodzili się, że dla dobra realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, potrzebna jest współpraca ponad obszarami działalności. Pojawiło się wiele głosów pozytywnie oceniających edukacyjny walor projektu „Circular Economy. Zamykamy Obieg!”
Zebrani zgodzili się, że dzięki Partnerstwu, możliwe jest szybsze znalezienie partnerów rynkowych wyznających podobne wartości.

Było to pierwsze spotkanie na forum Partnerstwa dedykowane w całości aspektom partnerskiej współpracy, a przedstawione w jego trakcie postulaty zostaną podjęte na kolejnych spotkaniach.