Gościliśmy w biurze reprezentację PSSUD, Polskie Stowarzyszenie Urządzeń Domowych w składzie pani T. Roszczypała, Dyrektor Biura; pan J. Roszczypała, Prezes Zarządu; K. Pokłacki, Wiceprezes; D. Dajos, Wiceprezes. Rozmawiano o możliwościach współpracy z naszym związkiem. Po podkreśleniu, że APPLIA działa wyłącznie w zakresie swojego Statutu oraz Polityki Compliance uczestnicy doszli do wniosku, że bazą do ewentualnych wspólnych działań mogłaby być praca nad promocją zawodu technika AGD, w tym rozważenie możliwości stworzenia podręcznika serwisanta. Inną ciekawą koncepcją jest pomysł PSSUD na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań IT pozwalających usprawnić proces komunikacji serwisów z producentami przy realizacji napraw. Rozmawiano także o Kongresie serwisów, który APPLiA organizuje 26 września. Organizacja serwisów zgłosiła kilka problemów prawno-organizacyjnych serwisów z zakresu m.in. praw konsumenta, zużytego sprzętu, które warto byłoby uwzględnić w programie wydarzenia.