APPLiA Polska przekazała Ministerstwu Gospodarki Morskiej międzybranżowe stanowisko do projektu dyrektywy o wodzie pitnej. W naszej ocenie wyłączone spod zapisów powinny być produkty, które nie są częścią sieci dystrybucji wody pomiędzy dostawcą,  a kranem u odbiorców. Przede wszystkim wyłączone powinny być  produkty podlegające pod Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.