Związek producentów AGD, APPLiA Polska przygotował stanowisko do Polityki Energetycznej Polski. Popierając działania przewidziane w celu dotyczącym efektywności energetycznej apelujemy o stworzenie systemu wsparcia oszczędności energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe.