TEMATY

Nowe rozporządzenie od sierpnia 2017

Od sierpnia 2017 obowiązuje Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego. Przepisy te zastąpiły dyrektywę 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie.

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego.

ZOBACZ

Prace nad nowymi projektami akt wykonawczych

ZOBACZ

AKTUALNE GRUPY PRODUKTOWE I PRZEPISY WYKONAWCZE

ZOBACZ

W oparciu o dyrektywę ELD Komisja Europejska wydaje tzw. akty delegowane dla poszczególnych grup produktowych, tych w których zastosowanie etykiet energetycznych może przynieść największe korzyści w oszczędzaniu energii. Akty delegowane i ich zapisy obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W Polsce przepisy dyrektywy 2010/30/UE zostały wdrożone zapisami ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203), która została zmieniona ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2015, poz. 1069). Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy w formie obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. (MP 2016, poz. 420), ogłoszono wykaz aktów delegowanych, które do chwili opublikowania niniejszego obwieszczenia przyjęła Komisja Europejska.

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn