Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej A. Sygitowicz i M. Michalik wręczyli APPLiA Polska Nagrodę im. Henryka Grohmana  za wkład w rozwój regionu łódzkiego. Z kolei z okazji naszej okrągłej rocznicy 15l-lecia,  Prezes PKN, T. Schweitzer wręczył Zarządowi APPLiA pamiątkową kopię Pierwszej Polskiej Normy z 1925 roku. Dziękujemy!