Wraz z wdrażaniem koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego Komisja Europejska zleciła unijnej organizacji ds. standaryzacji, CENELEC oraz CEN, przygotowanie metodologii oceny wymogów związanych z efektywnością materiałową. W ramach prac powstał Wspólny Komitet Techniczny CEN-CENELEC 10, którego zadaniem jest opracowanie norm badania aspektów efektywności materiałowej dla urządzeń związanych z energią. Odpowiednikiem TC 10 w Polskim Komitecie Normalizacji jest KT 327 ds. efektywności materiałowej urządzeń związanych z energią, któremu przewodniczy Radosław Maj z APPLiA Polska. TC 10 pracuje nad

  1. EN 45552: Ogólna metoda oceny trwałości produktów związanych z energią
  2. EN 45553: Ogólna metoda oceny zdolności do regeneracji produktów związanych z energią
  3. EN 45554: Ogólne metody oceny zdolności do naprawy, ponownego użycia i modernizacji produktów związanych z energią
  4. EN 45555: Ogólne metody oceny zdolności do recyklingu i odzysku produktów związanych z energią
  5. EN 45556: Ogólna metoda oceny proporcji ponownie wykorzystywanych komponentów w produktach związanych z energią
  6. EN 45557: Ogólna metoda oceny proporcji zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach związanych z energią
  7. EN 45558: 2019 Ogólna metoda deklarowania użycia krytycznych surowców w produktach związanych z energią
  8. EN 45559: 2019 Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią

W marcu zakończyły się prace nad normami EN 45558 oraz EN 45559 i dostępne są już wersje obu norm. Nad pozostałymi normami trwają prace, które potrwają co najmniej do końca roku 2019.

EN 45558: 2019 Ogólna metoda deklarowania użycia krytycznych surowców w produktach związanych z energią

Istotą efektywności obiegu zamkniętego i efektywnego gospodarowania zasobami są kluczowe surowce, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej oraz dla poprawy jakości życia. Dostarczanie informacji na temat wykorzystania surowców krytycznych (CRM) w produktach związanych z energią ułatwi w konsekwencji przejście do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu.

EN 45558: 2019 rozróżnia regulowane i nieregulowane CRM i pomaga użytkownikom (producentom i ich dostawcom) w składaniu deklaracji CRM, dając łańcuchowi dostaw pewną pewność co do tego, co zgłaszać, jak zgłaszać i znormalizowany mechanizm przekazywania danych w całym łańcuchu dostaw. Aby to osiągnąć, EN 45558 opiera się na normie EN IEC 62474 dotyczącej deklaracji materiałowej.

EN 45559: 2019 Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią

Jeśli społeczeństwo, konsumenci i przemysł mają zmaksymalizować potencjał wykorzystania materiałów zawartych w produktach w efektywny sposób, potrzebuje odpowiednich informacji. Takie informacje mogą być dostarczane dobrowolnie lub określone przepisami. EN 45559 ustanawia ogólną metodę, w tym zasady i formaty, w zakresie dostarczania informacji związanych z aspektami efektywności materiałowej produktów związanych z energią.

Metodę tę można wykorzystać jako podstawę do opracowania publikacji produktów w celu zebrania wszystkich istotnych informacji na temat aspektów efektywności materiałowej w jednolity i uporządkowany sposób, biorąc pod uwagę nie tylko temat efektywności materiałowej, ale także wrażliwość danych, grupę docelową i najbardziej odpowiednie metoda komunikacji.

Dlatego EN 45559 wspiera rozwój skutecznej strategii komunikacji w zakresie efektywności materiałowej, zapewniając skuteczną komunikację przez dostawcę informacji, a w zamian zwiększając prawdopodobieństwo dobrego zrozumienia przez odbiorcę tych informacji. Opisuje również, w jaki sposób należy wziąć pod uwagę zamierzonych odbiorców (użytkowników końcowych, specjalistów lub organy nadzoru rynku), wraz z poziomami wrażliwości danych, a także najbardziej odpowiednie środki komunikacji i media do dostarczania informacji o efektywności materiałowej.