OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

TEMATY

Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych na stronie internetowej

Polityka przetwarzania danych osobowych w APPLiA Polska

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w APPLiA Polska jest Pełnomocnik ds. przetwarzania danych osobowych, Radosław Maj.

Kontakt ws. danych osobowych: biuro@applia.pl

KONTAKT

APPLiA Polska
ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa,
tel./fax: +48 22 668-84-95
e-mail: biuro@applia.pl
NIP: 526-276-88-45

Twitter
LinkedIn