Wizją Circular Plastics Alliance, Przymierza na rzecz zamykania obiegu tworzysz sztucznych, jest realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych oraz znaczące zwiększenie wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych produktach. 

APPLiA Europe wraz z ponad 100 innymi sygnatariuszami z firm, stowarzyszeń, władz krajowych i organizacji pozarządowych podpisali  Przymierze na rzecz zamykania obiegu tworzysz sztucznych Deklaracja ma na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i promowanie recyklingu tworzyw sztucznych. Istotną jego częścią jest ambitny cel, który zakłada, że od 2025 r. corocznie, conajmniej 10 milionów ton tworzyw sztucznych z recyklingu będzie ponownie wykorzystane w produktach i opakowaniach w Europie.

„Mamy okazję uczynić przemysł UE światowym liderem w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych, poprawiając środowisko i pomagając UE konkurować na całym świecie. Mocno wierzę, że cel 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest w zasięgu ręki ”- powiedziała Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. Jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, komentując cel, który należy osiągnąć do 2025 r.


Potrzeba zwiększonego recyklingu i ponownego użycia tworzyw sztucznych w Europie nie jest czymś, z czym można się zmierzyć pojedynczo, ale wymaga mobilizacji zainteresowanych stron na wszystkich poziomach i sektorach. Dlatego też potencjał Przymierza polega na zaangażowaniu wszystkich kluczowych uczestników łańcucha wartości w celu zwiększenia rezultatów gospodarki o obiegu zamknięty.

Podpisując tę ​​deklarację, APPLiA, reprezentująca producentów sprzętu AGD w Europie, zobowiązuje się wspierać globalną strategię UE w zakresie tworzyw sztucznych, angażującą wszystkich uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych.

Przeczytaj więcej o spotkaniu na wysokim szczeblu w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej tutaj.

Deklaracja Circular Plastics Alliance, Przymierze na rzecz zamykania obiegu tworzysz sztucznych tutaj.