Polscy producenci i importerzy sprzętu zbudowali w ciągu 13 lat system gospodarowania elektroodpadów, który pozwala na zbiórkę i przetworzenie ponad 8 kg ZSEE na mieszkańca Polski. Rocznie inwestują średnio do 100 mln w system zbiórki elektroodpadów, co dało w sumie kwotę zbliżoną do 1 miliarda złotych.
Branża AGD jest jednym z prekursorów nie tylko elektrorecyklingu, ale także rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz całej gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce.

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej sektor sprzętu elektrycznego i elektronicznego jako jedyna branża posiada uregulowania unijne we wszystkich aspektach gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to 11 regulacji ramowych dotyczących bezpieczeństwa, projektowania, produkcji, konsumpcji oraz recyklingu. Branża AGD, odpowiadająca za ok. 60% tego sektora, jako pierwsza zacznie stosować w roku 2021 pierwsze elementy minimalnych wymogów w projektowaniu z zakresu naprawialności urządzeń oraz po raz kolejny znacząco ograniczy zużycie energii i wody przez urządzenia. Również w roku 2021 czeka nas przeskalowanie etykiet energetycznych, głównego narzędzia informacyjnego dla konsumentów w zakresie ekologiczności sprzętu. To ogromne wyzwania, koszty, ale także korzyści dla środowiska. Przepisy dotyczące ekoprojektowania i etykietowania urządzeń związanych z energią przyniosą ½ celu zwiększenia efektywności energetycznej całej UE w roku 2020.

Odnosząc się do prac nad przepisami odpadowymi oraz rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, popieramy utrzymanie odrębności dla systemu gospodarowania elektroodpadami w oparciu o obecne zapisy Ustawy o zużytym sprzęcie. Wynika to także z samych wytycznych Komisji Europejskiej, która rozgranicza nakładanie się dyrektywy odpadowej oraz dyrektyw dla odpadów strumieniowych.

Ponadto, w zakresie zmian, które nas będą dotyczyły, apelujemy, aby:

  • w nowym systemie uwzględnione były zasady wolnego rynku gwarantujące najniższe koszty i ceny dla konsumentów,
  • szczególna uwaga i środki poświęcone były skutecznemu nadzorowi rynku i walce z szarą strefą,
  • stworzony był system konsultacji bieżącej, zapewniającej przedsiębiorcom wpływ na system. Producenci, którzy od 13 lat finansują cały system powinni mieć możliwość niezależnego wpływu na jego funkcjonowanie. Nie widzimy możliwości, aby narzucając na nas większość obowiązków i całe finansowanie, nie zagwarantowano nam decyzyjności gospodarczej.