Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach wspólnie z Kuratorium Oświaty zorganizowali konferencję „Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego w świetle zachodzących zmian” dedykowaną dyrektorom szkół branżowych w województwie.

– Nowa reforma szkolnictwa zawodowego daje ogromne możliwości. Niezbędna jest stała współpraca szkół i pracodawców w celu dostosowywania oferty szkół i zawodów do potrzeb rynku pracy. Bardzo istotna jest specjalizacja kształconych zawodów w kierunku regionalnych specjalizacji. AGD jest jedną z takich specjalizacji w województwie łódzkim, mówił podczas swojego wystąpienia Radosław Maj z APPLiA Polska.

– Konferencja jest kolejnym krokiem na drodze rozpoznawania problemów szkolnictwa zawodowego, ale i jego nowych, ogromnych możliwości. Chciałbym, byśmy za kilka lat mogli powiedzieć, że te możliwości, tę wielką szansę, wykorzystaliśmy – powiedział Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty w Łodzi.

W spotkaniu uczestniczyli m.in, Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty w Łodzi  Irena Maria Lesiak, dyrektor skierniewickiej Delegatury KO, Tomasz Madej, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Martyna Kruszyńska i Dorota Nawrat-Wyraz z Instytutu Badań Edukacyjnych, dyrektorzy techników i szkół branżowych, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, przedstawiciele organów prowadzących, pracodawcy oraz przedstawiciele samorządu.

Więcej na https://www.kuratorium.lodz.pl/ksztalcenie-zawodowe-w-swietle-zmian-konferencja-w-skierniewicach/