Pod nieobecność Kongresu AGD, jego organizatorzy, APPLiA Producenci AGD wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną przygotowali serię warsztatów dla przemysłu AGD. To cztery modułu, które począwszy od 10 czerwca odbywać się będą w środy o godz. 11. Spotkania będą trwały do maksymalnie 1,5 h.

Poniżej więcej szczegółów.

Moduł 1: Otwarte innowacje i ich finansowanie
10 czerwca 2020 r.

Celem modułu jest przedstawienie możliwości i korzyści płynących ze współpracy na linii startup – duże przedsiębiorstwo. Otwarte innowacje to dostęp do kreatywnego podejścia startupów, ich wiedzy, umiejętności i elastycznego podejścia do rozwoju produktu oraz nowoczesnych rozwiązań w krótkim czasie. Podczas warsztatu omówione zostanie jak przygotować organizację, aby efektywnie szukać i wdrażać innowacje z zewnątrz oraz jak definiować potrzeby na innowacje. Przedstawione zostaną praktyczne sposoby scoutingu startupów, ich oceny przed rozpoczęciem współpracy oraz modele współpracy na linii startup-korporacja. Druga część modułu dotyczyć będzie możliwości zewnętrznego finansowania innowacji.

Moduł 2: Technologia 5G w przemyśle
17 czerwca 2020 r.

Łączność mobilna jest codzienną koniecznością. Wdrożenie technologii mobilnej piątej generacji, czyli tzw. technologii 5G ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju biznesu w Polsce i na świecie.

Polscy przedsiębiorcy podzielają to zdanie. Ericsson, we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą, w ostatnim kwartale przeprowadził badanie wśród polskich firm, z którego wybrzmiewa wniosek: potrzebna jest edukacja.

Zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat technologii 5G, jak i umiejętność jej praktycznego wykorzystania są kluczem do efektywnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań w firmie.

W raporcie globalnym firmy Ericsson pn. Opportunities in 5G: The view from eight industries” podkreśla się osiąganie najwyższej wydajności dzięki 5G w przemyśle zaawansowanym technologicznie. Zawirowania na rynku powodowane pojawianiem się nowych podmiotów i wprowadzaniem nowych procesów biznesowych zagrażających przemysłowi wytwórczemu sprawiają, że większość firm planuje wykorzystywać technologię 5G do podniesienia swojej produktywności, poprawy poziomu obsługi klienta i szybszego wprowadzania nowych produktów i usług na rynek. Wiele osób z sektora oczekuje, że 5G pomoże także w zarządzaniu ryzykiem dzięki możliwości monitorowania mienia, zdalnego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenia zakładu.

Podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się jak technologia piątej generacji może im pomóc w rozwoju biznesu, jakie ma zastosowania w branży sprzętu gospodarstwa domowego i jaką rolę pełni w budowie fabryki przyszłości.

Moduł 3: VR i IoT w przemyśle
24 czerwca 2020 r.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, czujniki, cyfrowe bliźniaki, analiza predykcyjna, zdalne szkolenia i inne – o innowacjach dla branży AGD z zakresu VR i IoT (internetu rzeczy) z praktycznego punktu widzenia opowiedzą startupy prezentując najciekawsze przemysłowe zastosowania dla branży.

Moduł 4: Innowacje – jak je tworzyć by były dobrze chronione?
1 lipca 2020 r.

Tworzenie innowacji, to proces, który zawsze generuje koszty (czysto finansowe, ale też koszty związane z poświęconym czasem, czy ryzykiem niepowodzenia). Dlatego też firma, która podejmuje się działań innowacyjnych powinna robić to w taki sposób, by od samego początku dbać o to, by przyszła innowacja mogła zostać skutecznie objęta silnym zgłoszeniem patentowym. Silnym to jest takim, które będzie bardzo trudne do ominięcia przez konkurencję i które przez długi czas będzie generowało zyski dla innowatora.

W trakcie webinarium opowiemy o metodyce realizacji innowacji, która jest odpowiedzią na powyższą potrzebę – Design for Patentability. Jest to algorytmiczny sposób realizacji innowacji, który dzięki zestawowi narzędzi analitycznych i twórczych pozwala wyznaczać kierunki rozwoju, typować najwłaściwsze produkty i technologie, których ulepszenia i modyfikacje mają szansę dać najlepsze efekty dla firmy. Podejście to można również wykorzystać do opracowania wymaganej funkcjonalności, czy zmniejszenia kosztów procesów produkcyjnych. A wszystko to z nastawieniem na uzyskanie ochrony patentowej tworzonych innowacji, ponieważ metodyka DFP zapewnia, że innowacja będzie spełniać kryteria zdolności patentowej, będzie posiadać rozbudowaną listę zależnych i niezależnych zastrzeżeń patentowych, a także nie będzie naruszała konkurencyjnych patentów z danego obszaru, zapewniając tym samym co najmniej swobodę operowania.