Komisja Europejska wydała specjalne Zawiadomienie w sprawie rozporządzeń wprowadzających nowe etykiety energetyczne dla zmywarek, pralek, pralko-suszarek oraz chłodziarek.

Jest to odpowiedź na apel przemysłu AGD, który ostrzegał o możliwym negatywnym wpływie na środowisko w przypadku braku uwzględnienia skutków COVID-19 przy terminach wdrażania nowych etykiet. Zawiadomienie umożliwia producentom, w wyjątkowych sytuacjach, wprowadzanie produktów na rynek tylko z jedną, obecną etykietą także po 1 listopada 2020 r. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego złomowania urządzeń, które wyprodukowano tylko ze starą etykietą, ale które trafiły na rynek z powodu zamknięcia sklepów i laboratoriów podczas pandemii. Nie zmienia się termin dla sprzedawców dotyczący pokazywania konsumentom nowej etykiety w sklepach, czyli od 1 marca 2021 r.

– Cieszymy się, że do pewnego stopnia nasze apele zostały wysłuchane.  Uniknięto w ten sposób utraty wielu cennych surowców i zwiększonej emisji CO2, mówi Wojciech Konecki, członek zarządu i dyrektor generalny APPLiA Producenci AGD

W opublikowanym dokumencie Komisja Europejska poprosiła urzędy nadzoru rynku o uwzględnianie podczas kontroli rynku sytuacji, w której producent wykaże wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności wywołane kryzysem COVID-19, uniemożliwiające mu wypełnienie obowiązków wynikających z nowych rozporządzeń w sprawie etykietowania po 1 listopada 2020 r.

– Produkujemy 1/3 urządzeń AGD w UE. Dla zachowania swobodnego obrotu towarami organy nadzoru rynku z całej Unii powinny przyjmować podobne podejście do kwestii kontroli terminu wycofania sprzętu tylko ze starą etykietą – dodaje Radosław Maj, ekspert z APPLiA Producenci AGD.

Tekst Zawiadomienia Komisji UE (j.pol.):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0602(01)&from=EN