23 maja po zakończeniu części panelowej VI Kongresu AGD w budynkach fabryki Grohmana odbyło się 41. Walne Zgromadzenie Członków APPLiA Polska. Uczestniczyli w nim prezesi oraz senior managerowie 24 firm członkowskich naszej organizacji. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz przegłosowano przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. W trakcie zebrania przeprowadzono także wybory uzupełniające do Rady Związku. Na nowego członka tego organu powołano Marcina Głodka, Dyrektora Generalnego Versuni w Polsce, na Ukrainie i krajach bałtyckich.

Na zakończenie spotkania przedstawiono sprawozdanie Zarządu z aktywności APPLiA Polska z ostatnich pięciu miesięcy oraz poinformowano o zaplanowanych do końca roku działaniach Związku.