5 czerwca obchodzimy jedno z najstarszych świąt ekologicznych – Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 r. podczas Konferencji Sztokholmskiej, na której po raz pierwszy podniesiono tematykę związków między prawami człowieka, zdrowiem, a ochroną środowiska.

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest pustynnienie oraz związana z nim rekultywacja gruntów i budowanie odporności na suszę.

Głównymi przyczynami pustynnienia i suszy są czynniki klimatyczne, takie jak wysokie temperatury czy długotrwałe braki opadów, jednak działalność człowieka również odgrywa tu niebagatelną rolę.

Poza wycinką lasów i masowym wypasem bydła do antropogenicznych czynników odpowiedzialnych za pustynnienie i suszę zalicza się również niegospodarne korzystanie z wody pitnej.

Poniżej zamieszczamy listę porad pozwalających na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych:

  • Korzystaj ze zmywarki zamiast zmywania ręcznego. Uruchamiaj ją dopiero po całkowitym zapełnieniu.
  • Korzystając ze zmywarek i pralek używaj programów eko, które pozwalają na oszczędzanie wody.
  • Podczas gotowania korzystaj z przykrywek.
  • W miarę możliwości wybierz gotowanie na parze.
  • W czajniku i garnku gotuj tylko tyle wody, ile w danym momencie potrzebujesz.

Te i więcej rad dotyczących nie tylko oszczędzania wody, ale również energii, znajdziesz na stronie internetowej naszego projektu EtykietaEnergetyczna.pl Etykieta Energetyczna – Nowe etykiety bez plusów od 2021 roku