W związku z krytyczną sytuacją na rynku surowców APPLiA oraz 87 innych europejskich i amerykańskich organizacji branżowych wystosowały list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i prezydenta USA Josepha R. Bidena, wzywając do trwałego zniesienia ceł nałożonych na sektory niezwiązane z trwającymi transatlantyckimi sporami handlowymi.

Od 2018 r. nasze branże, dostawcy i łańcuchy dostaw odczuwają negatywny wpływ nałożenia ceł lub groźby wprowadzenia ceł w kilku toczących się sporach w relacjach USA i UE (dotacje na statki powietrzne oraz spory dotyczące stali i aluminium). Spory te są całkowicie niezwiązane z naszymi sektorami. Taryfy odwetowe są złe dla producentów i wytwórców, ich partnerów dystrybucyjnych, importerów i konsumentów, a także dla wszystkich sektorów i miejsc pracy, które opierają się na tej działalności gospodarczej. – zaapelowała APPLiA oraz 87 innych europejskich oraz amerykańskich organizacji, na które wpływają cła odwetowe między UE a USA.

Zdecydowanie wzywamy UE i Stany Zjednoczone do zintensyfikowania wysiłków w celu zapewnienia trwałego zniesienia ceł odwetowych na produkty niezwiązane z sektorami będącymi przedmiotem toczących się transatlantyckich sporów handlowych oraz do unikania nowych dodatkowych ceł. Stworzyłoby to niezbędną pewność i stabilność potrzebną do rozwoju gospodarki transatlantyckiej w okresie wychodzenia z pandemii COVID-19 – podsumowują autorzy listu.

Przeczytaj wspólny list

Lista stowarzyszeń branżowych w USA i UE