Komisja Europejska przedstawiła wczoraj gruntowny przegląd unijnych przepisów dotyczących energii i klimatu – „Fit for 55”. Zestaw propozycji ma wesprzeć zobowiązanie Unii Europejskiej do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku.  Proponowane zmiany będą miały znaczny wpływ na wiele strategii i polityk krajowych, firm i obywateli, w tym także Polski. 

– Przemysł AGD popiera ostateczny cel pakietu #Fit for 55, czyli redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% w 2030 r., komentuje Wojciech Konecki, Prezes Związku Producentów AGD, APPLiA Polska. – Przez lata branża AGD pracowała nad dostarczaniem coraz bardziej wydajnych urządzeń, aktywnie przyczyniając się do wspierania bardziej zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji – dodaje.

Jednym z filarów Pakietu jest Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, czyli propozycja nałożenia podatku na niektóre materiały przywożone do UE, w celu wyrównania kosztów środowiskowych produkcji w UE i poza UE. APPLiA wcześniej skomentowała tę inicjatywę w swoim filmie, wyjaśniając, dlaczego problem ucieczki emisji, o którym mowa we wniosku, zagraża konkurencyjności europejskiego przemysłu wytwórczego wyrobów gotowych.

– Mechanizm CBAM musi działać jako zabezpieczenie dla wszystkich europejskich gałęzi przemysłu i zapobiegać ucieczce emisji we wszystkich sektorach przemysłu. Musimy minimalizować ryzyko obniżenia konkurencyjności naszego przemysłu, czy groźbę przenoszenia produkcji poza UE , mówi W. Konecki.

Branża AGD to pionier w unijnej polityce efektywności energetycznej, przede wszystkim dzięki środkom dotyczącym ekoprojektowania i etykietowania energetycznego, które zrealizowały połowę unijnego celu redukcji zużycia energii o 20%. Dążenie do zrównoważonego rozwoju produktów to siła napędowa innowacji oraz konkurencji w Europie.

– Musimy jednak pamiętać, że podstawą rozwoju polskiego przemysłu, ale i europejskiego, jest unijny Jednolity rynek. Rozwój zrównoważony musi iść w parze z pełną harmonizacją wymogów produktowych na poziomie UE. Niestety w ostatnich latach obserwujemy wprowadzanie indywidualnych krajowych wymogów. Takie podejście nie służy ani rozwojowi zrównoważonemu, ani innowacyjności przemysłu.”, dodaje W. Konecki.

Branża AGD jako kluczowy podmiot w transformacji klimatycznej wskazuje także spójne ramy legislacyjne, które działają na rzecz obywateli.

– Kluczową będzie także rola finansowania realizacji unijnych celów klimatycznych oraz wzmocnienie pozycji konsumentów na wszystkich poziomach dla zapewnienia, że nikt nie zostanie w tyle, mówi Paolo Falcioni, Dyrektor Generalny APPLiA Europe.