– Wprowadzenie zbyt restrykcyjnych przepisów będzie skutkowało tym, że część Polaków zrezygnuje z zakupu nowego sprzętu. Na takim rozwiązaniu najwięcej straciliby konsumenci i środowisko. W sytuacji, gdy przerzucenie ze zmywania ręcznego na zmywarkę daje ok 100 litów oszczędności na jednym zmywaniu, powinniśmy raczej przekonywać konsumentów do tego sprzętu niż robić je bardziej niedostępne – argumentuje Radosław Maj z CECED Polska w artykule o unijnych zmianach w etykietach energetycznych od 2020 roku.

Więcej na: https://wysokienapiecie.pl/10101-etykieta-energetyczna-zmieni-sie-na-sprzetach-pobierajacy-energie/