Branża AGD zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych w budowę fabryk oraz centrów usług wspólnych dając zatrudnienie ponad stu tysiącom osób. Polska stała się największym centrum produkcji AGD w Unii Europejskiej. Trudności na rynku pracy mogą zachwiać naszą żmudnie wypracowywaną pozycją najlepszego miejsca lokowania inwestycji branży AGD.

– Napotykamy ostrą barierę dostępności zasobów ludzkich, zarówno tej podstawowego szczebla, jak i kadry inżynierskiej. Sytuacja już teraz jest bardzo trudna, jednak wedle naszych oraz niezależnych analiz, może się ona jeszcze pogorszyć, ponieważ obserwujemy wzmożone aktywności rządów państw sąsiednich w tej kwestii. Niezbędny jest merytoryczny i pilny dialog dla zapewnienia dalszego rozwoju naszego przemysłu w Polsce, mówi Wojciech Konecki, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny APPLiA Polska.

Producenci AGD zwrócili się dziś z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w celu poprawy dostępności pracowników. Pod dokumentem podpisali się prezesi największych firm produkcyjnych oraz prezydenci trzech głównych organizacji pracodawców w Polsce: Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej oraz Konfederacja Lewiatan.

Nasze stanowisko jest popierane przez wiele innych organizacji branżowych.